HKRDB's Logo

ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ
1. ಶ್ರೀ.ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಬೀದರ
2. ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ಕಲಬುರಗಿ
3. ಶ್ರೀ. ರಾಜಾ ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ ರಾಯಚೂರು
4. ಶ್ರೀ. ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಅಮರಪ್ಪಾ ಕೊಪ್ಪಳ
5. ಶ್ರೀ. ವೈ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಳ್ಳಾರಿ