ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಸ್

ಅರ್ಜಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ಸ್

ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲೆ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (ಟಿ.ಇ.ಟಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು View / Download
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಟಿ.ಇ.ಟಿ) 2016 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ View / Download

ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ನಿಯಮ ದಾಖಲೆ
ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ.  
View / Download
ಆರ್ .ಟಿ.ಜಿ.ಯೆಸ್ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.  
View / Download
ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.  
View / Download
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.  
View / Download
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ಋಣಾತ್ಮಕ ಟೆಂಡರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
SAT ಮೂಲಕ PMGSY ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
PMGSY ರಸ್ತೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
SAT & PMC ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರ. 
View / Download
HKRDB ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರ 
View / Download
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು ಪತ್ರ 
View / Download
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪತ್ರ 
View / Download
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರ. 
View / Download
SCP & TSP ಉಪಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರ  
View / Download
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ GST ದರಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರ. 
View / Download
07.07.2017 ದಿನಾಂಕದ ಸುತ್ತೋಲೆ  
View / Download
ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯೋಗ  
View / Download
ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ  
View / Download
ಗ್ರಾಮಾ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ  
View / Download
HKRDB ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  
View / Download
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ & ಸಂಧಾನ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ View / Download
ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ & ಸಂಧಾನ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ View / Download
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ನಿಯೋಜನೆ ಸಂಗ್ರಹ View / Download
ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.ಎಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಇಂಗ್ಲೀಷ್) View / Download
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್.ಎ.ಡಿ.ಎಸ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್) View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 2012 View / Download
ಕೆ ಎಮ್ ಎ ಬಿ ನಿಯಮಗಳು 2006 View / Download
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1948 View / Download
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಯಮಗಳು View / Download
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು View / Download
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ನಿಯಮಗಳು View / Download
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮ್ಯಾನುವೆಲ್ View / Download
ರಾಜ್ಯ ಅತಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2013 View / Download
ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಎಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂವಲ್ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ View / Download
1977 (ಕೆ) ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿ , ನಿಯಮಗಳು View / Download


ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ನೀತಿಗಳು,ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ

ನೀತಿಗಳು / ಯೋಜನೆಗಳು / ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಸರ ಸರ್ವೆ ಕರ್ನಾಟಕ 2010-112010-11 View / Download
ಡಾ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ View / Download
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಆರ್ಡರ್ 1994 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ View / Download
ವಿಶೇಷ ಮಂಡಳಿಗಳು ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ View / Download
ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಿ 2016 View / Download
ಉದ್ಯಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ವ್ಯವಹಾರ View / Download
ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ View / Download
ನೇಮಕಾತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ (ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವರ್ಗಗಳ) View / Download
ನೇಮಕಾತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ (ಅರ್ಹತೆ ಸಂಚಿಕೆ) View / Download
ನೇಮಕಾತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ (ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವರ್ಗಗಳ) View / Download
ಘನತೆವೆತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಜವ್ಹಾಬ್ದಾರಿ View / Download
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ View / Download
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮೇಲೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಯನ View / Download
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಮ್ ಡಿ ಆರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು View / Download


ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್

ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು
ಗೋದವರಂ ತಿರುಮುಲ್ಪಡ್ ಪ್ರಕರಣದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪು View / Download
ಓಣಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೇಲ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ View / Download
2011ರ ಸರೋವರದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ View / Download
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಐಪಿಸಿ 379 ಮೇಲೆ View / Download
2009 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ View / Download


ಗುಡ್ ರೀಡ್ಸ್

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ Download
ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ View / Download
ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಮಾಜ -ಬಿದಾಯುತ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು View / Download
ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂಪುಟ 1 View / Download
ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂಪುಟ 2 View / Download
ವಾಹೆ ಗುರೂಜಿಕಿ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು, ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾನು ಮೆಹ್ತಾ ಬ್ರೂಸ್ ಜೋನ್ಸ್ - ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಷೇಪಿಂಗ್. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಡರ View / Download


ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ Download
1- ಸಂಧಾನ View / Download
2 - ಮಾಪನ ಪುಸ್ತಕಗಳು View / Download
3 - ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪಾಸಣೆ View / Download
4 - ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ View / Download
ಗೂಡ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ ಗೈಡ್ ಬಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ View / Download
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ View / Download
ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ View / Download
ಪಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವಾಯ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು View / Download
ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವಾಯ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು/td> View / Download
ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು View / Download
ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು View / Download
ಕೆಆರ್‍ಐಡಿಎಲ್‍ದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು View / Download
ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಂಡನೆ ದಿ: 07.08.2015 View / Download
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್2015-16 View / Download
ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ View / Download
ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಡ್ View / Download
ಕೆ ಟಿ ಪಿ ಪಿ View / Download
ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ View / Download
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ View / Download
ಖರೀದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ & ನಿಯಮಗಳ ಮಂಡನೆ View / Download
ಖರೀದಿ ಯೋಜನಾ View / Download
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಎಸ್ಆರ್ ಪುಸ್ತಕ 2015-16 View / Download
ಅರ್ಹತೆ ಮಾನದಂಡ & ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ View / Download
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ View / Download
ಟಿಡಿ ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ View / Download
ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಮ್. ಶೀರೋಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮೆಟೇರಿಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ View / Download
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾಖಲೆಗಳು View / Download
ಸಲಹೆಗಾರ ನೇಮಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆರ್ ಎಫ್ ಪಿ ದಾಖಲೆಗಳು View / Download
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ View / Download
ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿಧಗಳು View / Download
ಅರ್ಹತೆ ಮಾನದಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ View / Download


ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ Download
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ ನೆಲ ಮಾಳಿಗೆ View / Download
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ ಎಫ್ ಎಫ್ View / Download
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ ಜಿ ಎಫ್ View / Download
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ ಎಸ್ ಎಫ್ View / Download
ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಫ್ ಎಫ್ View / Download
ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ View / Download