ಸಂದೇಶ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

"ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ" ಐವಾನ್-ಎ-ಶಾಹಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಎದರುಗಡೆ,
ಕಲಬುರಗಿ,-585102.

ದೂರವಾಣಿ

ಸ್ಥಳೀಯ: 08472 - 256767, 220092
            239556, 223606

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

(08472) 227527

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

hkadbgulb[at]gmail[dot]com