ಖಾತೆಗಳು

ಹೆಸರು
ರಾಮಣ್ಣ ಅ

ಹುದ್ದೆ
ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9482001911

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -
ಹೆಸರು
ಅಶ್ವಿನಿ

ಹುದ್ದೆ
ಸಹಾಯಕ. ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-9000000000

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -